Regulamin sklepu

 I.SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMINU

Regulamin sklepu – Niniejszy dokument regulujący działania konsumenta oraz sprzedającego.
Sprzedawca
–  ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ “STEFANIA” SP. Z.O.O SP.K. , z siedzibą w Kaliszu przy ul. Będzińskiej 18, 62-800 Kalisz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000819988, z kapitałem zakładowym w wysokości  100000.00 zł, wpłaconym w całości, NIP: 618-10-14-491, REGON: 250544500,BDO:000185826 .
Sklep– serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.stefania-shop.com
Klient– każdy podmiot składający lub zamierzający złożyć Zamówienie w Sklepie lub korzystający lub zamierzający korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Konsument– Klient będący osobą fizyczną dokonującą lub zamierzająca dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Towar– rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności odzież, akcesoria i galanteria skórzana.
Zamówienie– oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Towarów albo umowy sprzedaży Towarów i świadczenia Usług dodatkowych na odległość, składane za pośrednictwem formularza interaktywnego dostępnego w Sklepu.
Dzień roboczy– każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
Usługa świadczona drogą elektroniczną– usługa dostępna na stronie www.stefania-shop.com, która jest świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych Regulaminem.
Regulamin– niniejszy dokument określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży i świadczenia Usług dodatkowych w Sklepie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

II. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY 

Sklep internetowy stefania-shop.com prowadzony jest przez:  ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ “STEFANIA” SP. Z.O.O SP.K.  ul. Będzińska 18 62-800 Kalisz NIP: 618-10-14-491 Regon: 250544500 KONTAKT: tel. 62 764 22 09 NR KONTA: 16 1240 2946 1111 0011 0377 0070    e-mail: it@stefania.net.pl

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.stefania-shop.com prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową towarów z branży moda (galanteria skórzana i dodatki) za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja poniższego Regulaminu
 3. Zamówienia w sklepie stefania-shop.com mogą być składane 24 godziny na dobę wykluczając przerwy techniczne i konserwacyjne.
 4. Ceny produktów podane w serwisie www.stefania-shop.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Koszt wysyłki nie jest wliczony w podane ceny.
 5. Sprzedający w momencie dostarczenia przesyłki do Kupującego wysyła fakturę  na podany przy składaniu adres. Faktura jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Wszystkie opisy oraz zdjęcia są własnością ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ “STEFANIA” SP. Z O. O.  SP.K. . Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) kopiowanie zdjęć lub opisów jest niezgodne z prawem. Każde naruszenie tych praw będzie skutkowało skierowaniem sprawy do sądu oraz nałożeniem kary finansowej. Wyjątkiem jest publikacja zdjęć poprzez Kupującego w serwisach społecznościowych tj. Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter i inne.

IV. WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym stefania-shop.com odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronach sklepu. Złożenie zamówienia równoważne jest z zaakceptowaniem regulaminu.
 2. W celu realizacji zakupu niezbędne jest podanie danych teleadresowych Kupującego tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.
 3. Kupujący zobligowany jest do podania prawidłowych danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie podjęcia realizacji zamówienia w przypadku:
    • niepełnego lub nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia
    • nieotrzymania wpłaty w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia
  przy wyborze płatności „z góry”

V.METODY PŁATNOŚCI W SKLEPIE Stefania-shop.com:

1. Płatności „z góry”- Płatność „z góry” w sklepie stefania-shop.com możliwa jest za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 1. Płatność przy odbiorze.
   W momencie dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Należność za zamówienie będzie pobrana przez kuriera.- W momencie odbioru przesyłki w Salonie Firmowym Stefania (Będzińska 18 62-800 Kalisz). Należność za zamówienie będzie pobrana przez pracownika Salonu. Płatność może zostać dokonana gotówką.

VI. CZAS I KOSZTY TRANSPORTU

CZAS DOSTARCZENIA przesyłki to: – Kurier DPD, Kurier InPost: 1-2 dni – Paczkomaty: 2-3 dni 

KOSZTY WYSYŁKI: – Kurier DPD płatność z góry: 13,00 zł- Kurier DPD płatność przy odbiorze: 13,00 zł- Paczkomaty InPost: 13,00 zł.

Zamówienie wysyłane jest pod adres dostawy wskazany w formularzu.

W przypadku, gdy przesyłka może się opóźnić Sprzedający poinformuje Kupującego

Po powstałej sytuacji, a Klient ma możliwość odstąpienia od umowy.

VII. REKLAMACJA I REGULAMIN REKLAMACJI

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem sklepu oraz z  Ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny. Czas na reklamację z tytułu rękojmi to 2 lata.

Jeżeli chcesz zareklamować produkt, możesz to zrobić: 

• pisząc na adres email gosia@stefania.net.pl w formie pisemnej kierując reklamację na nasz adres.

Składana reklamacja, powinna zawierać co najmniej:

 •Twoje imię i nazwisko oraz adres,
•Datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
• Opis reklamacji, ze wskazaniem Twoich oczekiwań.
• Poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny.

Wysyłany, reklamowany produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony – zapakowany w karton lub kopertę oraz oklejony taśmą.

Adres do odesłania reklamowanego produktu:

Zakład Galanteri Skórzanej “Stefania” Będziska 18, 62-800 Kalisz.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z regulaminem uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy (ten sam lub inny, alternatywny produkt, wybrany przez Klienta). W przypadku, gdy wymiana lub naprawa nie będzie możliwa Sprzedający zwróci koszty transakcji poniesione przez Klienta.

Sprzedający ustosunkuje się do każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

VIII. ZWROT

Regulamin sklepu przewiduje iż kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktów zakupionych w sklepie stefania-shop.com, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od ich dostarczenia według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.z 2014 nr 827). Zgodnie z art. 38 ust. 3 tejże ustawy, z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży wyłączone są produkty, które wykonywane są według indywidualnej specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. portfele z grawerem lub personalizowane.

Zwracany, wysyłany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony. Zapakowany w karton lub kopertę oraz oklejony taśmą. Zamówienie należy odesłać rejestrowaną formą wysyłki np. paczką pocztową ekonomiczną. Kupujący ma możliwość skorzystania z darmowego nadania zwrotu za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. i dostarczenia przesyłki zwrotnej do jednego z dedykowanych Urzędów Pocztowych. Instrukcja nadania zwrotu jest dostępna na stronie internetowej serwisu stefania-shop.com oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.

W przypadku chęci nadania przesyłki zwrotnej w inny sposób, wszelkie koszty z tym związane pokrywa Kupujący.

Adres do zwrotu:

Zakład Galanteri Skórzanej “Stefania” Będziska 18, 62-800 Kalisz.

Sprzedający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwróci Kupującemu koszt produktu oraz koszty doręczenia zamówienia w wysokości najtańszej, dostępnej przesyłki o ile opłata została pobrana oraz Kupujący zwrócił całość zamówienia. Sprzedający może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu do czasu otrzymania przesyłki lub otrzymania potwierdzenia o jej wysłaniu.

W przypadku zamówień internetowych Klient otrzymuje zwrot kosztów po potwierdzeniu otrzymania faktury korygującej, która jest wysyłana na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia.

W przypadku zamówień telefonicznych bez podanego adresu e-mail, Klient otrzymuje fakturę korygującą na adres korespondencyjny, a potwierdzenie jej otrzymania należy odesłać w ten sam sposób lub wysyłając wiadomość na adres mailowy sale@stefania.net.pl

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ “STEFANIA” SP. Z. O. O. SP.K. 

Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz jeśli Klient wyraził oddzielną zgodę – do informowania o nowych produktach oraz promocjach w sklepie stefania-shop.com

Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich zmiany, a także całkowitego usunięcia ich z bazy danych. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa:- Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)- Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z funkcjonalności dostępnych w Sklepie jest Sprzedający tj. ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ “STEFANIA” SP. Z.O.O SP.K., z siedzibą w Kaliszu przy ul. Będzińskiej 18, 62-800 Kalisz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000819988, z kapitałem zakładowym w wysokości  100000.00 zł, wpłaconym w całości, NIP: 618-10-14-491, REGON: 250544500, BDO:000185826 .

2. Sprzedający wskazuje następujący adres poczty do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych :

§ listownie: ZGS Stefania ul. Będzińska 18, 62-800 Kalisz.

§ za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres: biuro@stefania.net.pl

3. Ponadto, dane te będą przetwarzane przez ZSG Stefania. w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

6. Dane osobowe przekazane / udostępnione w ramach Sklepu mogą być ponadto wykorzystywane przez Sprzedającego w innych celach, w przypadku gdy wyrazisz osobną, opcjonalną, zgodę na takie przetwarzanie.

7. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy i sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedającego jak też podmiotom udzielającym wsparcia Sprzedającemu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

9. Użytkownikom Sklepu, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach Sklepu przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych W przypadku, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma również w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

10. Korzystania z usług w ramach Sklepu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w Sklepie.

11. Wszelkie zgody wyrażone w ramach Sklepu dotyczące przetwarzania danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane.

12. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. W przypadku dokonanych zakupów, dane związane z rachunkiem/fakturą przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego.

13. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.stefania-shop.com/polityka-prywatnosci

XI. KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu sklepu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

O zmianach regulaminu sklepu i ich zakresie Klienci będę powiadomieni drogą elektroniczną nie później niż 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów): Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/ord) to miejsce miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z umów zawieranych przez internet.

Przewiń do góry